• Publicitat SEM/PPC
  amb Google Ads

  Anem a esprémer la publicitat de Google Ads
  al màxim perquè no perdis ni un euro i ni un client!

  Junts crearem i optimitzarem la teva publicitat SEM / PPC al cercador
  Google, mitjançant Ads, adaptant la despesa al teu pressupost
  i aconseguint els objectius concrets fixats en cada moment.
  Campanya amb resultats. Ni un cèntim de més. Ni un client de menys.
  Més informació Parlem de la teva Web!
1
/
3
/

Campanyes de publicitat SEM amb Google Ads

Estratègies realistes que optimitzen recursos i obtenen resultats de veritat.
Però, què és el SEM i Google Ads? Clica i t'ho expliquem!

SEM, que correspon a les sigles en anglès de “Search Engine Marketing“, “Màrqueting en cercadors” en català, fa referència a les tècniques i estratègies de publicitat en els cercadors de pàgines Web.

Cada cercador de pàgines Web a Internet ofereix la seva pròpia plataforma publicitària per inserir anuncis dins dels seus llistats de resultats de cerca en funció de les paraules claus (keywords) que l’usuari estigui buscant en cada moment. El més conegut és Google Ads, per ser el de Google, però en el cas de Bing també tenim a Bing Ads.

El principal objectiu dels serveis SEM és aconseguir que la pàgina Web del client, que paga per aquests serveis, aparegui a la llista dels resultats patrocinats, del cercador Web com Google, quan un usuari faci una recerca amb una o diverses paraules que tenen relació amb el producte o el servei que el client / anunciant ofereix.

Si bé és cert que l’objectiu del servei SEM és el mateix que el del servei de posicionament Web SEO, que no és altre que aparèixer en els resultats del cercador Web davant d’un potencial client, mentre que el SEO busca aparèixer a la part gratuïta , conegut com “resultats orgànics”, el SEM busca aparèixer a la part dels resultats de pagament, conegut com “anuncis” o “enllaços patrocinats”.

Arribats a aquest punt és important recalcar, tot i els rumors que puguin haver-hi, que els serveis i campanyes SEM no afecten, ni negativa ni positivament, als serveis de posicionament Web SEO ni al posicionament orgànic de la pàgina Web dins dels cercadors , ni viceversa.

El sistema de pagament de les campanyes SEM de publicitat en cercadors Web, com és el cas de Google Ads, és el de PPC, “Pay per clic” o “Pagament per clic” en català.

Amb el sistema PPC, l’anunciant només paga per cada vegada que un potencial client clica sobre el seu anunci de publicitat i és redirigit cap a la pàgina Web de l’anunciant o a on aquest vulgui. Per a això, el cercador Web, com Google, registra i comptabilitza tots els clics que s’han fet sobre un anunci per facturar i cobrar el cost corresponent a l’anunciant.

En el cas de Google Ads, la plataforma publicitària del cercador Google, ens permet inserir publicitat dins dels resultats de cerca mitjançant anuncis de text, anuncis gràfics (display), anuncis de vídeo (mitjançant Youtube) i anuncis especials per a telèfons mòbils i aplicacions (Apps).

Google Ads, com la majoria de plataformes SEM, funciona a través d’un sistema de subhastes; els anunciants que més alt liciten i paguen apareixen els primers en els resultats de cerca, per sobre d’aquells que fan una licitació menor i paguen menys. Una licitació pot ser des d’1 cèntim d’euro, per cada clic al seu anunci i visita a la seva Web, fins a “on estiguis disposat”; en sectors extremadament competits no és estrany veure licitacions de 10 o 20 euros per clic.

Com altres plataformes publicitàries, com podria ser Bing Ads, Google Ads ofereix informes molt complets i a temps real, de les nostres campanyes publicitàries, que ens permet conèixer en tot moment el rendiment i retorn de la inversió de la nostra estratègia de publicitat a Google. Aquesta és la principal avantatge del SEM, enfront d’un altre tipus de campanyes publicitàries online o offline, i el motiu pel qual el SEM és una opció molt demandada dins de les estratègies del màrqueting online per a gairebé qualsevol negoci avui dia.

Actualment les campanyes de SEM ofereixen molt bons resultats, de manera ràpida i que requereix poca inversió inicial. És per això que les campanyes SEM són freqüents, dins d’una estratègia de màrqueting online, per obtenir resultats concrets: vendes o reserves, contacte i prospecció, registre a un esdeveniment o newsletter, etc.

A causa de que els cercadors Web, i molt especialment Google, són el punt de partida del 90% d’usuaris que es connecten a Internet per buscar el que necessiten, és vital per a qualsevol empresa aparèixer en les primeres posicions de Google amb una campanya SEM ben dissenyada i executada que garanteixi l’èxit; visites de qualitat i vendes.

Si es disposa de prou temps i un mínim de coneixements tècnics, Google Ads dóna certes facilitats perquè un mateix pugui elaborar la seva pròpia campanya SEM a aquesta plataforma. El mateix passa amb Bing Ads. Però si volem que la campanya estigui ben dissenyada i plantejada, excel·lentment executada i, sobretot, completament optimitzada perquè ofereixi el major rendiment i resultats, garantint el millor retorn de la inversió per a l’empresa anunciant, són necessaris alts coneixements tècnics, de copywriting i de màrqueting online.

És per tot això que el més adequat és delegar la campanya de publicitat a Google Ads i altres cercadors a experts en màrqueting online i SEM que crearan i mantindran la campanya de publicitat per a trobar a tots els teus clients potencials i espremi al màxim els cercadors en Internet i la teva pàgina Web.

Llavors, parlem del teu projecte a Internet?  :-)

campanas-google-adwords-baratas

Economitzem Ads

Treballem dur per rebaixar el cost per clic (CPC) i per conversió.

mejorar-campanas-google-adwords

Pujem ratis de qualitat

Incrementem el CTR optimitzant els anuncis i les keywords.

ampliar-publicidad-google-adwords

Ampliem l’abast

Incorporem noves paraules clau que generen més tràfic de qualitat.

optimizar-publicidad-google-adwords

Optimitzem pressupost

Augmentem el retorn de la inversió amb estratègies proactives.

mejorar-publicidad-google-adwords

Landing Pages efectives

Creem les pàgines de destí per convertir visites en clients.

campanas-google-adwords-local-global

SEM local

Amb la geolocalització anunciem el teu negoci local a clients propers.

remarketing-publicidad-google-adwords

Espremem el remarketing

Anunciem les teves ofertes als qui han mostrat interès en el teu negoci.

campanas-google-adwords-report

Reporting de rendiment

Enviem informes periòdics amb detall del que s’ha realitzat i resultats.

0Súper-Xploradors
0Primaveres a Xplora
0Happy-Clients :-)
0Webs a l'esquena

El nostre mètode de servei SEM amb Google Ads

Realitzem totes les tasques per aconseguir resultats reals, sense trampa ni cartró!
analizar-campana-google-adwords

Servei completament a la teva mida!

Complet anàlisi previ i estratègia

Estudiem les paraules clau possibles, detectant les de major rendiment, per elaborar una estratègia SEM a la teva mida, atenent a tots els teus objectius i aplicant la nostra transparència, coherència i experiència, sense vendre fum!

optimizar-campana-google-adwords

Ens ocupem de tot!

Creació / Optimització de la campanya Ads

Elaborant missatges persuasius que potencien el teu servei o producte, creem anuncis que no només aconsegueixen visites, sinó que són eines comercials ben esmolades que apunten i atrauen només a potencials clients de veritat.

landing-pages-google-adwords

Anem a enamorar als teus clients!

Estratègia SEM basada en Landing Pages

No hem d’oblidar a on enviem a l’usuari des del nostre anunci i, per això, analitzem i dissenyem pàgines de destí extremadament usables i persuasives, fent que la teva conversió i retorn de la inversió es disparin.

informe-sem-google-adwords

Total transparència i honestedat!

Seguiment diari i informe mensual

Analitzem diàriament l’evolució de la campanya per adaptar i optimitzar l’estratègia i assolir els objectius marcats. A final de cada mes lliurem un complet informe amb els resultats i l’evolució de manera clara i honesta.

La competència està en Ads captant els teus possibles clients, a què esperes?

Preguntes freqüents

Tens dubtes? És clar, ho entenem! Aquí et llistem els més comuns.
Quin és el preu dels vostres serveis SEM de publicitat amb Google Ads?

El preu dels nostres serveis SEM depèn de 4 factors:

 • Quantitat, varietat i diversificació de les paraules clau objectiu.
 • Àmbit geogràfic de comercialització i idiomes disponibles.
 • Nivell de competència del sector i del mercat a Google Ads.
 • Urgència i intensitat requerida de resultats i vendes.

De manera merament orientativa, et comentem que el preu del nostre servei de publicitat SEM a Google Ads va des dels 50 als 750 euros al mes, encara que la majoria de pressupostos es mouen entorn els 100 i 300 euros mensuals.

A aquesta quota cal sumar la inversió a Google Ads, o el que és el mateix, el pressupost que volem gastar mensualment en els anuncis de Google. Aquest pressupost va en funció dels objectius de l’empresa. Novament, de manera orientativa, et comentem que aquest cost pot anar des dels 100 euros mensuals, per a un negoci local de ciutat, fins als 3.000 euros mensuals per a empresa que distribueix en 3-4 països.

Contacta amb nosaltres per comentar els teus objectius i enviar-te un pressupost a mida sense compromís.

Quantes paraules claus s'inclouen en la campanya de Google Ads?

Degut que només treballem amb pressupostos a mida, ens adaptem completament a tu i treballarem amb totes les paraules clau (keywords) que tinguis com a objectiu, sense límit.

A part de les teves paraules clau objectiu, en l’anàlisi inicial, et suggerim altres paraules clau que considerem claus i rendibles per al teu negoci.

A més no ens limitem a les paraules clau; et proposem i treballem amb paraules clau relacionades (long-tail keywords) amb el que aconseguiràs aparèixer en els resultats de Google amb més freqüència a la qual un potencial usuari mostra el més mínim interès en el teu producte o servei.

Seguiu les directrius de legalitat i qualitat de Google i d'altres cercadors Web?

Sí, és clar; estem al dia i seguim estrictament totes les normes legals així com les bones pràctiques que promouen (i obliguen) tots els cercadors Web, especialment Google.

Em garantiu un nombre determinat de clics i visites a la meva pàgina Web? Quants?

Sabem que hi ha “experts SEM” que prometen, encara que poques vegades ho compleixen, milers de visites a un preu extremadament baix.

Això ho aconsegueixen utilitzant tècniques desaconsellades i penalitzades per Google i licitant per paraules clau molt barates, que gairebé ningú competeix per elles perquè no valen la pena, però que no aporten tràfic de qualitat ni resultats reals al negoci del client.

Llavors, per què ho fan? La resposta és senzilla, el client per desconeixement, enganyat pel “expert SEM”, contracta aquest servei, aconsegueix tenir una quantitat de visites al seu web i paga a l’expert SEM. Dies més tard, quan es va adonant que totes aquestes visites a la seva Web no estan aportant resultats ni vendes, intenta contactar amb aquest suposat “expert SEM” però no ho aconsegueix localitzar o, simplement, no es fa responsable del que ha passat amb l’excusa que ha aconseguit per al que el client el va contractar: ​​milers de visites al seu Web (no conversions ni vendes).

Un servei de publicitat a Google Ads honest i ben fet, complint amb tota la legalitat, no pot garantir cert nombre de visites a la Web. El que ofereix són resultats, conversions, que depèn d’una banda de la campanya de publicitat però també del producte o servei, de la Web, del servei comercial, etc.

Em garantiu la primera posició en la llista de resultats?

Podríem posar el teu anunci a la primera posició de la llista de resultats, només cal pujar la licitació, el cost per clic (CPC), al màxim i “zas!” al moment passes a estar el primer sempre. Però no estaríem optimitzant la campanya de Google Ads i estaries perdent part de la inversió mensual.

Potser trobis suposats “experts SEM” que et prometen aparèixer sempre el primer de la llista de resultats patrocinats, però això no és optimitzar una campanya de Google Ads ni oferir un servei SEM honest.

Cerca el teu producte o servei a Google. Apareixen enllaços patrocinats de Google Ads? Quines empreses són? És molt possible que l’empresa líder, la de major capital, aparegui per sota d’una empresa molt més petita i menys capital. Per què? Si l’empresa líder no li costaria res pagar més i aparèixer el primer, per què no ho fa? Segurament sigui perquè l’empresa gran tingui experts SEM honestos que li recomanen, amb les dades a la mà, aparèixer per sota com a part de l’estratègia.

Des de Xplora treballem dia a dia amb tu, analitzant totes les dades, per optimitzar completament la teva campanya de publicitat i que aquesta ofereixi resultats reals i vendes per al teu negoci. Si això ho aconseguim situant el teu anunci en primera posició, així ho farem, però si això s’aconsegueix amb la tercera posició, així ho farem també.

Recorda a més que et lliurarem un informe mensual i, com no hi ha compromís de permanència, podràs decidir en qualsevol moment seguir amb nosaltres o no, depenent dels resultats obtinguts.

Per a quin tipus d'empreses i pàgines Web va destinat el servei SEM?

El servei de publicitat SEM pot fer-se per qualsevol tipus de negoci, global o local, gran o petit, i per a qualsevol tipus de pàgina Web, ja sigui una petita pàgina Web d’un professional autònom, una Web corporativa d’una gran multinacional o una botiga en línia amb una catàleg de milers de productes.

Tenim àmplia experiència en tot tipus de pàgines Web i clients.

Com puc saber que realment esteu fent la feina? M'enviareu cap informe de seguiment?

Entenem perfectament la teva por; ningú vol llençar els diners!

Amb total transparència i per la teva tranquil·litat, t’enviarem a final de cada mes un informe detallant totes les tasques que s’han dut a terme, tant dins de la pàgina Web com fora d’aquesta, perquè puguis comprovar per tu mateix tot el treball realitzat.

Aquest document l’acompanyarem sempre d’estadístiques, i dades objectives de diferents aplicacions externes, perquè puguis veure en tot moment els èxits que s’estan obtenint i la tendència de resultats.

Recorda que en ser un servei sense permanència, que pots cancel·lar qualsevol mes, només estaràs amb nosaltres si tens resultats.

Hi ha compromís de permanència, condicions o ``lletra petita``?

No; no n’hi ha. Si estàs amb nosaltres, que sigui només perquè tu vols i perquè tens resultats.

Moltes agències SEM exigeixen una permanència mínima de 6 mesos, i és normal perquè és de mitjana el que es triga a obtenir els millors resultats en un servei SEM de publicitat a Google Ads.

Encara que en Xplora també recomanem treballar en una campanya de Google Ads un mínim de 6 mesos, no ens sembla just “exigir” ja que preferim que el client arribi al sisè mes amb nosaltres perquè ha vist que els 5 mesos anteriors hem treballat durament i els resultats han anat arribant.

Recorda que en ser un servei sense permanència, que pots cancel·lar qualsevol mes, volem que estiguis amb nosaltres si tens resultats.

Els nostres clients ens estimen!

Des de 2003, desenes d’empreses ens han contractat i tornarien a fer-ho!

« Dels professionals de Xplora destaquem: professionalitat i experiència, amplis coneixements de màrqueting on-line, capacitat de comunicació i amor per la feina ben feta. Sens dubte el cost del servei ha estat molt baix en relació als resultats obtinguts, pel que considero que ha estat una molt bona inversió. És per això que recomanaríem els serveis d’Xplora a una empresa amb necessitats similars a les nostres. Excepte a la nostra competència ;-) »

Jordi Rosique
Jordi Rosique, Grup BCS SpA

« Des del primer moment hem estat atesos per Xplora de manera exquisida, eficaç i resolutiva. Sincerament, hem arribat a un grau de comunicació i empatia tal que la fiabilitat i la confiança en Xplora són totals. Sense cap dubte recomanem seus professionals. Felicitem a tot l’equip de Xplora pel tracte i implicació en el projecte. Per un treball francament Impecable. »

Maite Guixà
Maite Guixà, Doublet

« L’atenció i tracte rebut, tant abans, durant com després del projecte han estat molt bons. De la mateixa manera, el servei rebut dels seus professionals ha estat molt bo; cordials, educats i molt correctes. Comencem amb Xplora per la referència d’un altre client, i posteriorment Xplora s’ha convertit en un partner / soci perquè ha sabut donar-nos el servei adequat. El nostre nivell de confiança en Xplora és molt bo, i per aquest motiu els recomanem a qui pregunta. »

Miguel J. Roldán
Miguel J. Roldán, TISOC

« Les millores aconseguides en la nostra estratègia a Internet han estat radicals i l’assessorament de Xplora, que han entès perfectament el que volíem, ha estat molt important. Valorem positivament el seu servei en relació al cost / resultats. Després de 8 anys d’estreta col·laboració, tenim molta confiança en Xplora i ja hem recomanat els seus serveis en diverses ocasions. »

María Rodríguez
María Rodríguez, EOI Barcelona Vall Hebron

« L’atenció rebuda per Xplora ha estat notable i han comprès perfectament el que necessitàvem. Aquests factors, al costat de la seva experiència, ens va fer decidir-nos per ells. La relació cost / resultats obtinguts ha estat molt correcta i valorem el servei com a molt bo ja que ha cobert totalment els nostres objectius. Per tot això disposen el 100% de la nostra confiança i que els recomanem. »

Raul Blanch
Raul Blanch, RIC

« Xplora ha identificat les nostres necessitats i objectius des de l’inici. La facilitat de comunicació mostrada i un preu assequible ens va fer optar per ells. Ens hem sentit atesos en tot moment i el servei ha cobert satisfactòriament les nostres necessitats i objectius. Estem recomanant els serveis de Xplora. »

Mª Pilar Ferreiro
Mª Pilar Ferreiro, EOI Barcelona Drassanes

« Estem molt MOLT contentes amb Xplora! Les pàgines Web han quedat genials, millor del que ens podíem imaginar! Gent encantadora i professionals recomanadísims. Bravo! :-) »

Marta Torres
Marta Torres, Oh! Ideas

« El que més valorem de Xplora és que facin més fàcil el dia a dia de la nostra empresa, així com el tenir la tranquil·litat i seguretat de poder comptar amb un partner competent i de qualitat. »

Vicente Devís
Vicente Devís, Eduqua

« Estic encantat amb els professionals de Xplora que han fet un treball fantàstic, aquests experts són super-recomanables! »

Xavier Jiménez
Xavier Jiménez, Cromatick

« La proximitat i confiança ens va fer optar pels seus serveis. L’atenció de Xplora ha estat agradable i eficient en tot moment, ajudant-nos a descobrir l’aprofundiment en el funcionament de la publicitat a Internet i havent entès les nostres necessitats perfectament. La nostra confiança amb Xplora és alta i recomanem els seus serveis. »

Pere Martinez
Pere Martinez, Ecofred

« El servei rebut pels seus professionals ha estat excel·lent. Tenen la nostra total fiabilitat i confiança i, sens dubte, recomanaríem els seus serveis a qualsevol empresa amb necessitats similars a les nostres. »

Miquel Breton
Miquel Breton, APAC

« Hi ha hagut bona comunicació amb ells en tot moment, tant durant el desenvolupament com posteriorment, la qual cosa fa que hàgim aconseguit un bon resultat. Tenim alta confiança en ells i recomanem totalment els seus serveis. »

Pilar Martí
Pilar Martí, EOI Blanes

« La implicació mostrada per Xplora, la identificació de les nostres necessitats i objectius des del seu inici, ens va fer decantar-nos per ells. Professionals recomanats. »

Marc Jacas
Marc Jacas, CEM

« Just el que necessitàvem! L’equip de Xplora són uns cracks! »

Luís María González
Luís María González, New Team Energy

Fes-te visible! Llancem la campanya SEM i comença a vendre d’una vegada!

eBook gratis; comença amb bon peu!

Penses que fer màrqueting per Internet és car i només per a les grans empreses?
I si et diem que pots fer màrqueting digital efectiu, fàcil i sense un euro?

Introdueix el teu email per poder-te enviar ara i gratis la completa guia pràctica amb 30 idees efectives de fer màrqueting a Internet completament gratis per qualsevol empresa.

No et penedeixis de no haver-ho sabut abans que la teva competència!

Accepto rebre la Newsletter i la seva política de privacitat.