Política de Privacitat

Vull convidar-te personalment a llegir aquesta política a on obtindràs informació completa i transparent sobre com es recapten les teves dades en aquesta web, la finalitat amb la que s’utilitza aquesta informació, els sistemes de captura així com les eines que utilitzo per gestionar aquesta informació.

Aquesta política defineix les condicions establertes per als següents dominis:

 • https://www.xplora.eu
 • https://www.xplora.cat

Tots dos dominis són responsabilitat d’un únic titular que obra també com a responsable de tota la informació recollida mitjançant aquests enllaços.

T’animo a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se a xplora.cat com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

M’he esforçat a crear un espai segur i fiable i per això vull compartir els meus principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai sol·licito informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que em necessitis.
 • Mai comparteixo informació personal de les meves usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb el teu autorització expressa.
 • Mai utilitzo les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Xplora (Javier Mir Sánchez), ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre , conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del Responsable: Javier Mir Sánchez
 • Nom comercial: XPLORA
 • NIF/CIF: 45.495.325-Z
 • Adreça: C/ Monturiol 60, local 1, 08225 de Terrassa, Barcelona, España
 • Correu electrònic: hola@xplora.cat
 • Activitat: N99 OTRAS ACTIVIDADES

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que m’enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades de les meves usuaris, implement totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicaré a la teva informació

En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre vaig a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només vaig a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requereixo. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Com he obtingut les teves dades?

Les dades personals que tracte en Xplora, procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de subscripció
 • Comentaris a blog

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Xplora estic tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Javier Mir Sánchez deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pel tipus d’informació que recull aquesta web, no es pot exercir el dret a portabilitat de les dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tracte teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web ara per comentar un post, enviar un correu al titular o subscriure, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Javier Mir Sánchez. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Javier Mir Sánchez, només com es descriu en l’avís legal i en la present política de privacitat.

En tots dos dominis, la informació que em faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Demano les següents dades personals (nom, empresa i email) per respondre als requeriments dels usuaris. Per exemple, puc utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Et informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors de HostGator.com LLC. (proveïdor de Javier Mir Sánchez) fora de la UE als EUA. HostGator.com LLC. està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, pots veure més informació aquí i la seva política de privacitat aquí.
 • Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licito les dades personals (nom, adreça web i email) per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per The Rocket Science Group LLC (en endavant “Mailchimp”). Et informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors de Mailchimp, proveïdor de Javier Mir Sánchez, fora de la UE als EUA. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aquí, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades. Pots veure la política de privacitat de Mailchimp des d’aquí.
 • . Et informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors de Mailchimp (proveïdor de Javier Mir Sánchez) fora de la UE als EUA. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aquí, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.
 • Formulari d’alta per comentaris del bloc: Per comentar les publicacions del bloc, es requereix que l’usuari es doni d’alta a través d’aquest formulari. En aquest cas, sol·licito les dades personals (nom i email). Un cop donat d’alta, l’usuari podrà realitzar tants comentaris com vulgueu i donar resposta sobre els anteriors. Et informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors de
 • HostGator.com LLC. (proveïdor de Javier Mir Sánchez) fora de la UE als EUA. HostGator.com LLC. està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, pots veure més informació aquí i la seva política de privacitat aquí.

Existeixen altres finalitats per la que tracto les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. Xplora, tenen presència en xarxes socials, incloent la gestió de grups. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de xplora.cat es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de Javier Mir Sánchez. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de Xplora. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas faré servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Javier Mir Sánchez (Xplora) amb domicili en C / Monturiol 60, local 1, 08225 de Terrassa, Barcelona, Espanya, serà responsable del tractament de les dades corresponents a usuaris de la web i subscriptors.

Xplora, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són: dades identificatives, concretament, nom, empresa, adreça de la pàgina web i correu electrònic.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservaré les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

Moltes eines que utilitzo per gestionar les teves dades són contractats per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat Xplora comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

 • Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a xplora.cat a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de xplora.cat (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.
 • Hosting: HostGator.com LLC., amb domicili a 5005 Mitchelldale, Suite #100, Houston, Texas 77092 dels Estats Units d’Amèrica. Més informació aquí. HostGator.com LLC. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’allotjament de la pàgina web i bases de dades a Javier Mir Sánchez.
 • Correu electrònic màrqueting: Per realitzar campanyes de email màrqueting, segmentar audiència i realitzar campanyes promocionals utilitzo The Rocket Science Group LLC (en endavant “MailChimp”). Et informo que les dades que em facilites estaran ubicades en els servidors de MailChimp, proveïdor de Javier Mir Sánchez, fora de la UE als EUA. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aquí, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades. Pots veure la política de privacitat de Mailchimp des d’aquí.

Navegació

En navegar per xplora.cat es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google Analytics
  Utilitzo aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la meva base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

Xplora es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

Xplora no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Javier Mir Sánchez s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per Xplora, per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-Xplora, ha de notificar al client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat tal com es conegui o quan el client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a xplora.cat exonerant a Javier Mir Sánchez (Xplora), de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Javier Mir Sánchez (Xplora) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Javier Mir Sánchez (Xplora) en els termes que estableix aquesta política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Javier Mir Sánchez, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Javier Mir Sánchez anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, xplora.cat no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, xplora.cat es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 22-05-2018.