LA NOSTRA IDENTITAT

Material corporatiu

Pots fer servir lliurement el nostre logotip per a qualsevol referència al nostre estudi.

  • Identitat
  • Colors corporatius
  • Especificacions

El logotip de Xplora està format pel símbol i el logotip, que han de ser utilitzats com un sol element gràfic.

Les distàncies i les proporcions entre els diferents elements no han de ser alterades.

Per impremta (Quadricromia-CMYK)

Blau clar: Cyan 63%, Magenta 9%, Groc 7%, Negre 0%.
Blau fosc: Cyan 84%, Magenta 43%, Groc 20%, Negre 1%.
Negre.

Per pantalla (Colors llum-RGB)

Blau clar: Vermell 92, Verd 183, Blau 218.
Blau fosc: Vermell 19, Verd 121, Blau 161.
Negre.

Oferim el logotip en dues versions: sobre fons blanc, que s’ha d’utilitzar preferentment sempre que sigui possible, i la variant sobre fons negre, a fer servir només en els casos que siguin necessaris. Es contempla l’ús de la marca en versió a una tinta quan les necessitats tècniques així ho requereixin (diaris, capçalera de fax, …).

La mida mínima recomanada per a la reproducció de la marca és de 30 mm d’ample (aquest valor pot variar depenent de la qualitat d’impressió del dispositiu amb el què s’efectuï la reproducció), per descomptat, reduït de manera proporcional. És important respectar la mida a fi d’assegurar la seva correcta visualització.

Estudi de disseny gràfic i web Xplora
Logotip sobre fons blanc
 JPG / EPS
Estudi de disseny gràfic i web Xplora

Logotip sobre fons negre
JPG / EPS

Estudi de disseny gràfic i web Xplora

Logotip en una tinta sobre fons blanc
JPG / EPS

Estudi de disseny gràfic i web Xplora

Logotip en una tinta sobre fons negre
JPG / EPS